Công tác Tuyên truyền

Đoàn TN Than Cọc Sáu: Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone, Ncovi phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 28/8/2020

Thực hiện công văn của Công đoàn TKV và kế hoạch phát động của Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt ứng dụng Bluezone. Đoàn TN Công ty CP Than Cọc Sáu đã triển khai tuyên truyền vận động đến đoàn viên TN, người lao động các đơn vị cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh, phát hiện tiếp xúc gần, khai báo y tế qua ứng dụng Ncovi.

 
Bluezone là ứng dụng bảo vệ cộng đồng, hỗ trợ phát hiện truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm, sẽ cảnh báo nguy cơ lây nhiễm, giúp bảo vệ bản thân và gia đình, nhằm chủ động phòng, chống dịch Covid-19.

Tại các đơn vị, vào đầu ca sản xuất đồng chí Bí thư chi đoàn đơn vị giới thiệu về phần mềm, hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Bluezone.

Đây là một trong các hoạt động thiết thực của Tuổi trẻ Than Cọc Sáu giúp người lao động  chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2020./.
Thu Hương

Chia sẻ bài viết: