Công tác phát triển Đảng

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Ngày đăng: 19/9/2020

Sáng ngày 18/9/2020, Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên đợt 02/9/2020 cho các đồng chí quần chúng ưu tú và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020 cho các đồng chí là cấp ủy Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Như vậy, tính đến tháng 9 năm 2020, Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông có 915 đảng viên sinh hoạt tại 24 chi bộ. Trao quyết định kết nạp và tặng hoa chúc mừng cho 10 đảng viên mới đợt 02/9/2020, đồng chí Đặng Văn Khôi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đồng thời nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên mới nghiêm túc thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của người đảng viên theo Điều lệ Đảng quy định; phục tùng sự phân công của tổ chức, của lãnh đạo cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ...

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Ngay sau lễ kết nạp Đảng viên mới, Đảng ủy Công ty tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các đồng chí cấp ủy viên trong Đảng bộ Công ty.

Các nội dung tập huấn nghiệp vụ công tác là các chuyên đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực. Cụ thể như: chuyên đề Nội dung cơ bản công tác tư tưởng ở đảng bộ cơ sở; chuyên đề Thực hiện quy trình đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ quản lý các cấp hàng năm; công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng cán bộ; chuyên đề Kiểm tra, giám sát cán bộ; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề, xem xét thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật; chuyên đề Kỹ năng soạn thảo văn bản và tổng hợp báo cáo...

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020 nhằm giúp các học viên củng cố, nâng cao kiến thức và nghiệp vụ để vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác, từng bước khắc phục những hạn chế, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng sát với tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó, các đồng chí cán bộ làm công tác Đảng của Đảng ủy Công ty sẽ có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu và trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm, tạo mối đoàn kết, gắn bó trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các mặt xây dựng Đảng của đơn vị, Công ty, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Vũ Hằng - Cẩm Thúy

Chia sẻ bài viết: