Công tác An toàn vệ sinh lao động

Công ty Kho vận Đá Bạc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động định kỳ cho người lao động thuộc đối tượng nhóm 4

Ngày đăng: 26/2/2021

Ngày 25/02/2021, Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin tổ chức huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động định kỳ cho 52 người lao động thuộc đối tượng nhóm 4 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại lớp huấn luyện, các học viên được nghe cán bộ Phòng AT - BHLĐ Công ty trình bày các nội dung: Những nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác an toàn - vệ sinh lao động; Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa; Các yêu cầu về an toàn lao động vệ sinh lao động tại nơi làm việc, các yêu cầu an toàn lao động, vệ sinh lao động với từng công việc được giao; Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động của Công ty.

Huấn luyện AT - VSLĐ nhằm mục đích giúp cho người lao động trong Công ty hiểu và nắm vững những quy định trong công tác AT - VSLĐ để luôn ý thức được yêu cầu nghiêm ngặt về AT - VSLĐ. Đồng thời loại bỏ và hạn chế mức thấp nhất các rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra tai nạn, chấn thương trong quá trình lao động, góp phần giúp người lao động yên tâm công tác và nâng cao năng suất công việc, tạo điều kiện cho Công ty phát triển bền vững, an toàn.

Mạnh Linh

Chia sẻ bài viết: