Tin Công đoàn TKV

Công đoàn TKV thăm, tặng quà nhân dịp Tháng Công nhân năm 2021

Ngày đăng: 27/4/2021

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Công đoàn TKV về việc tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021, Công đoàn TKV tổ chức các đoàn công tác thăm và tặng quà các tổ, đội sản xuất, đơn vị đạt thành tích xuất sắc, đồng thời kiểm tra việc triển khai thực hiện Tháng công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021.

 
Tại các đơn vị, công trường, phân xưởng, tổ máy đoàn tới thăm, lãnh đạo các đơn vị báo cáo và phản ánh tình hình hoạt động SXKD, phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn, hoạt động của mạng lưới ATVSV, công tác huấn luyện ATVSLĐ; các vấn đề liên quan trực tiếp tới CNVCLĐ, đặc biệt là các hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021.

Theo kế hoạch, từ ngày 27/4 đến ngày 28/5/2021, các đoàn sẽ kiểm tra việc triển khai tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021; thăm và tặng quà 131 tổ, đội, công trường, phân xưởng, đơn vị đạt thành tích xuất sắc, đơn vị vượt khó thuộc các đơn vị trong toàn Tập đoàn./.
 Ban Tuyên giáo Công đoàn TKV
Kế hoạch kiểm tra: đính kèm

Chia sẻ bài viết: