Tin Công đoàn TKV

Kết quả đợt 1 Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó - sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Cvid-19”

Ngày đăng: 13/5/2022

Các cấp công đoàn trực thuộc Công đoàn TKV đã tích cực hưởng ứng và tổ chức triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”.

Tính đến 14h55 ngày 11/5/2022, tổng số sáng kiến của Tổng Liên đoàn đạt 300.000 sáng kiến
 
Tính đến thời điểm 16h00’ ngày 13/5/2022, có 52 đơn vị trực thuộc Công đoàn TKV có sáng kiến tham gia, tổng số sáng kiến 3.220/3.000 sáng kiến chỉ tiêu giao giai đoạn 1 = 107% (giai đoạn 1 vượt 220 sáng kiến, hoàn thành trước 18 ngày); Tạm xếp thứ 1 trong khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; tạm xếp thứ 22/82 đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.
 
Một số đơn vị có kết quả tham gia cao so với chỉ tiêu giao giai đoạn 1: Than Hà Lầm: 184/96 = 192%; Tuyển than Cửa Ông: 196/105 = 187%; Than Nam Mẫu: 206/132 = 156%; Chế tạo máy: 66/24 = 275%; Kho vận Đá Bạc: 84/42 = 200%; Than Mông Dương: 155/102 = 152%; Than Hạ Long: 156/120 = 130%; Than Thống Nhất: 110/105 = 105%; Than Cao Sơn: 142/111 = 128%;  Xây lắp mỏ: 71/54 = 131%; Tổng công ty Điện Lực: 74/63 = 117%; Kho vận và Cảng Cẩm Phả: 59/45 = 131%; Nhôm Đắk Nông: 41/33 = 124%; Than Cọc Sáu: 80/72 = 111%; Than Núi Béo: 101/96 = 105%.
 
Ban CSPL & QHLĐ Công đoàn TKV

Chia sẻ bài viết: