Tin Công đoàn TKV

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2022)

Ngày đăng: 28/7/2022

Ngày 28/7/1929, tổ chức Công Đoàn Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với quá trình đấu tranh, phát triển của phong trào công nhân Việt Nam. Tổ chức Công Đoàn Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng giai cấp; cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

 
Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công Đoàn Việt Nam có nhiều tên gọi khác nhau để phù hợp với nhiệm vụ từng giai đoạn:
- Công Hội đỏ (1929 – 1935)
- Nghiệp đoàn Ái Hữu (1936 – 1939)
- Công nhân Phản Đế (1939 – 1941)
- Công nhân cứu quốc (1941 – 1945)
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1946 – 1961)
- Tổng Công đoàn Việt Nam (1961 – 1988)
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1989 đến nay)

Bộ chính trị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã quyết định lấy ngày 28/7/1929, ngày họp đại hội thành lập Tổng Công Hội đỏ đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam, làm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đại hội đại biểu Công đoàn toàn quốc lần V (tháng 11/1983) họp tại thủ đô Hà Nội đã nhất trí thông qua Nghị quyết lấy ngày 28/7/1929 làm ngày thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Sự ra đời của Công đoàn Cách mạng Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự lớn mạnh của phong trào công nhân và sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam. Khẳng định luận điểm nổi tiếng của Lê-nin đó là “Giai cấp công nhân ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng chỉ phát triển và chỉ có thể phát triển bằng con đường Công đoàn, bằng sự tác động qua lại giữa Công đoàn và Đảng của giai cấp công nhân, chứ không thể bằng con đường nào khác’’.

Sau khi thành lập, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh; đã vận động và tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động dưới ngọn cờ cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo để có những đóng góp to lớn trong thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Bước vào thời kỳ công cuộc đổi mới đất nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò của mình trong tổ chức và vận động công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.
Ban Biên tập

Chia sẻ bài viết: