Tin Tổng liên đoàn

Tập trung thực hiện nhiệm vụ cốt lõi của công đoàn trong quan hệ lao động

Ngày đăng: 10/10/2022

Việc xác định nhiệm vụ cho tổ chức Công đoàn Việt Nam từng cấp công đoàn, đảm bảo linh hoạt, thích ứng và đủ năng lực cạnh tranh khi có tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp và chăm lo bảo vệ quyền lợi tốt hơn cho người lao động là hết sức quan trọng.


Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu khai mạc Hội thảo.

Ngày 8.10, tại trụ sở, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn – lý luận và thực tiễn”. Các đồng chí Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu, Trần Văn Thuật và TS. Phạm Thị Hoàng Hà, Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học đồng chủ trì Hội thảo.

Khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, Công đoàn Việt Nam vừa tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa là tổ chức đại diện bảo vệ người lao động. Điều đó  định hình lên nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Qua từng giai đoạn cách mạng, Công đoàn Việt Nam có những nhiệm vụ phù hợp. Giai đoạn hiện nay, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu cần "Nghiên cứu, điều chỉnh nhiệm vụ của các cấp công đoàn theo hướng tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi, phù hợp với đặc thù từng cấp và sự phát triển của thị trường lao động”.

“Việc xác định nhiệm vụ cho tổ chức Công đoàn Việt Nam từng cấp công đoàn, đảm bảo linh hoạt, thích ứng và đủ năng lực cạnh tranh khi có tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp và chăm lo bảo vệ quyền lợi tốt hơn cho người lao động là hết sức quan trọng” – đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.