Công tác Tuyên truyền

Công đoàn MICCO tổ chức lớp tập huấn tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngày đăng: 10/11/2022

Ngày 8/11, tại Cơ quan điều hành Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ (MICCO). Công đoàn Tổng Công ty tổ chức lớp tập huấn công tác tổ chức và tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp cho gần 50 cán bộ công đoàn là Chủ tịch công đoàn, các đồng chí phụ trách công tác tổ chức, tuyên giáo, cộng tác viên tuyên truyền của 14 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Trịnh Quang Trung trao đổi nội dung tại lớp tập huấn
 
Tại lớp tập huấn, đồng chí Trịnh Quang Trung - Chủ tịch Công doàn Tổng công ty đã phát biểu khai mạc lớp học trao đổi một số nội dung triển khai thực hiện: Năm 2023, các cấp Công đoàn trong Tổng công ty sẽ tiến hành tổ chức Đại hội tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI; Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Việc tổ chức Đại hội thực hiện theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, theo Kế hoạch hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Công đoàn Tổng công ty;

Đồng chí Trịnh Quang Trung nhấn mạnh: Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn, theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, để tổng kết nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022, xây dựng phương hướng mục tiêu thực hiện trong giai đoạn 2023 – 2028; Bầu Ban chấp hành các cấp khóa mới, thảo luận và tham gia hiệu quả các nội dung văn kiện liên quan đến Đại hội cấp trên tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam…Vì vậy, đề nghị các Công đoàn cơ sở phải xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội chu đáo, đúng theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, chất lượng, tiến độ, tiết kiệm. Công tác nhân sự Ban chấp hành tại Đại hội phải thực hiện đúng quy trình, công tác tuyên truyền cần có sự quan tâm thực hiện trước, trong và sau Đại hội, công tác chuẩn bị hồ sơ đại hội phải đầy đủ để lưu trữ đúng quy định.

Thông qua lớp tập huấn, các các bộ công đoàn đã có một lượng kiến thức đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội và kỹ năng, nghiệp vụ xử lý các tình huống phát sinh có thể xảy ra trong quá trình tổ chức đại hội tại đơn vị.
 Lê Thị Kim Ánh

Chia sẻ bài viết: