Tin Tổng liên đoàn

Danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Đoàn Chủ tịch, UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII

Ngày đăng: 6/12/2023

Ngày 3-12, tại phiên bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 - 2028), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII
Theo đó, tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, Uỷ viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, danh sách trúng cử như sau:

I. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: 

- Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII.

II. Các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII:

1. Ông Phan Văn Anh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII

2. Ông Ngọ Duy Hiểu, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII

3. Bà Thái Thu Xương, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII

4. Ông Huỳnh Thanh Xuân, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII

5. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa XII, Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn

III. Danh sách 28 Uỷ viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII:

1. Ông Phan Văn Anh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII

2. Ông Nguyễn Ngọc Ân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam

3. Ông Phan Văn Bản, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam

4. Ông Tống Văn Băng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn

7. Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn

5. Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng

6. Ông Vũ Anh Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng

8. Bà Trần Thị Thanh Hà, Ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa XII, Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn

9. Ông Nguyễn Ngọc Hiển, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Tổng Biên tập Báo Lao động

10. Ông Ngọ Duy Hiểu, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII

11. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn

12. Bà Vũ Thị Giáng Hương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn

13. Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII

14. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh

15. Bà Phan Thị Thúy Linh, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

16. Bà Nguyễn Kim Loan, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương

17. Ông Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Trưởng Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn

18. Ông Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội

19. Ông Võ Mạnh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa

20. Ông Phạm Quang Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội

21, Ông Tô Xuân Thao, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh

22. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn

23. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM

24. Ông Nguyễn Anh Tuân, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng

25. Bà Đỗ Hồng Vân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn

26. Ông Huỳnh Thanh Xuân, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII

27. Ông Lê Thanh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

28. Bà Thái Thu Xương, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII

IV. Danh sách 17 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII:

1. Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn

2. Bà Nguyễn Thị Hà, Chuyên viên chính Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn

3. Ông Lưu Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

4. Ông Đoàn Đức Hân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII, chuyên viên chính Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn

5. Bà Phạm Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

6. Ông Trần Văn Hiếu, Chuyên viên chính Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn

7. Ông Hoàng Đăng Khoa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII, Chuyên viên cao cấp Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn

8. Ông Phan Nghiêm Long, Chuyên viên Ban Chính sách - Pháp luật Tổng Liên đoàn

9. Bà Đinh Thị Tố Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

10. Bà Đỗ Kim Oanh, Chuyên viên chính Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn

11. Ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn

12. Bà Nguyễn Thị Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII, Chuyên viên chính Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn

13. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII

14. Ông Trương Hồng Sơn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

15. Ông Lương Quang Thành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động TP Hà Nội

16. Bà Đào Thị Hồng Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam

17. Bà Lê Bích Thủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII, Chuyên viên cao cấp Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn.
 
Ban TGNC Công đoàn TKV tổng hợp

Chia sẻ bài viết: