Tin Tổng liên đoàn

Đặt mục tiêu phát triển 1 triệu đoàn viên công đoàn trong năm 2024

Ngày đăng: 27/12/2023

Để thực hiện tốt 1 trong 3 khâu đột phá, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2023-2028 cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) dự kiến đặt mục tiêu phát triển 1 triệu đoàn viên trong năm 2024.


Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc hội nghị. 

Chiều 27.12, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 2 (khoá XIII) khai mạc. Tham dự có ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, hội nghị sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 7 nội dung.

Về nội dung báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023, chương trình công tác công đoàn năm 2024, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị căn cứ tình hình thực tiễn tại các đơn vị và các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi phụ trách, các đại biểu nghiên cứu, phân tích, đánh giá, làm rõ thêm kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế, đồng thời dự báo tình hình trong thời gian tới, qua đó thảo luận các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả phong trào công nhân, hoạt động công đoàn trong thời gian tới.

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để bộ phận soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện để thống nhất ban hành, triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống.

Đối với kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2024, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh, Thường trực Đoàn Chủ tịch đang chỉ đạo xây dựng nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành về đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đến năm 2028, tầm nhìn đến năm 2033, dự kiến dự thảo nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp Ban Chấp hành tiếp theo. Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch năm 2024 để kịp thời triển khai ngay việc phát triển đoàn viên năm 2024.

“Đây là nội dung quan trọng, là 1 trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2023 - 2028, đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu cho ý kiến, tập trung bàn sâu vào các giải pháp triển khai thực hiện. Tổng LĐLĐVN dự kiến đặt mục tiêu phát triển 1 triệu đoàn viên trong năm 2024…” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết.


Toàn cảnh hội nghị. 

Theo chương trình, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 2 (khoá XIII) sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào 7 nội dung: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023, Chương trình công tác công đoàn năm 2024; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2024; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2028; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp năm 2023, chương trình công tác năm 2024.

Nguồn: congdoan.vn

Chia sẻ bài viết: