Tin Công đoàn TKV

Hoạt động UBKT Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam

Ngày đăng: 1/7/2019

Vừa qua, tại Quảng Ninh, Ủy ban kiểm tra Công đoàn TKV đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Dự Hội nghị có đồng chí Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn TKV.
 

 
6 tháng đầu năm 2019, UBKT công đoàn các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình công tác đề ra. Kết quả 6 tháng đầu năm 2019, UBKT công đoàn các cấp đã thực hiện 328 cuộc kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó có 40 cuộc kiểm tra cùng cấp và 288 cuộc kiểm tra cấp dưới, trong đó UBKT Công đoàn TKV kiểm tra cấp dưới 02 cuộc.

Trong công tác kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn cùng cấp và cấp dưới, UBKT công đoàn các cấp đã thực hiện 324 cuộc, bao gồm kiểm tra cùng cấp 64 cuộc, kiểm tra cấp dưới 260 cuộc; trong đó UBKT Công đoàn TKV kiểm tra cùng cấp 09 cuộc. UBKT công đoàn các cấp đã thực hiện 220 cuộc giám sát, trong đó có 123 cuộc giám sát đối với tổ chức và 97 cuộc đối với cán bộ công đoàn.

UBKT công đoàn các cấp đã tích cực tham mưu, giúp BCH, BTV giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo. 6 tháng đầu năm 2018, công đoàn các cấp đã tiếp và tư vấn cho 1.505 lượt phản ánh kiến nghị, tư vấn pháp luật, nhận 17 đơn khiếu nại, tố cáo; trong đó UBKT Công đoàn TKV nhận 03 đơn khiếu nại, tố cáo trong đó có 32 trường hợp đã được kiến nghị chi trả hơn 101 triệu đồng tiền bổ sung lương cuối năm cho người lao động. UBKT công đoàn các cấp đã kịp thời đề xuất với BCH, BTV giải quyết và tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của UBKT trong việc tham mưu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của tổ chức công đoàn.

6 tháng cuối năm 2019, hoạt động công đoàn với những thuận lợi là cơ bản, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, do đó cần nêu cao sự chỉ đạo của BCH, BTV công đoàn các cấp đối với hoạt động uỷ ban kiểm tra công đoàn. Đồng thời UBKT công đoàn các cấp cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát; triển khai thực hiện việc kiểm tra cùng cấp, tăng cường kiểm tra cấp dưới./.
UBKT Công đoàn TKV

Chia sẻ bài viết: