Công tác An toàn vệ sinh lao động

Công tác chuẩn bị Hội thi ATVSV giỏi TKV lần thứ XI, năm 2019

Ngày đăng: 9/8/2019

Thực hiện kế hoạch số 72 KHLT/TGĐ - CĐTKV ngày 23/4/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam về việc tổ chức Hội thi An toàn, Vệ sinh viên (ATVSV) giỏi lần thứ XI, năm 2019. Các đơn vị trong Tập đoàn đã triển khai tổ chức thi cấp cơ sở, lựa chọn thí sinh tham gia dự thi cấp Tập đoàn.

 
Tính đến ngày 31/7/2019, có 35 đơn vị trực thuộc đã hoàn thành xong việc tổ chức Hội thi cấp cơ sở, có 34 đơn vị đăng ký tham gia dự thi cấp Tập đoàn, 145 thí sinh (101 thí sinh chính thức) và 28 tiểu phẩm năng khiếu.
 
Ngày 08/8/2019, Ban tổ chức Hội thi ATVSV giỏi Tập đoàn tiến hành họp các trưởng đoàn, phổ biến thống nhất một số nội dung công việc chuẩn bị và kiểm tra nhân sự, bốc thăm thứ tự tham gia dự thi của các thí sinh và phần thi năng khiếu của các đơn vị.
 
Các đơn vị đầu tư xây dựng kịch bản, luyện tập các tiểu phẩm tham gia phần thi năng khiếu và tạo điều kiện để các thí sinh ôn luyện, tham gia dự thi đạt kết quả.
 
Hội thi ATVSV giỏi Tập đoàn lần thứ XI, năm 2019 được tổ chức trong 02 ngày 22, 23/8/2019 tại Cung Văn hóa Lao động Việt Nhật, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
 
Ban CSPL Công đoàn TKV

Chia sẻ bài viết: