Tin Tổng liên đoàn

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Tổng LĐLĐVN phải đổi mới cơ bản, toàn diện

Ngày đăng: 18/8/2020

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, Công đoàn Việt Nam mà trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tổng Liên đoàn phải đổi mới cơ bản, toàn diện để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn,
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, trong nhiệm kỳ qua, vượt qua các khó khăn, thách thức, cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ đã cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt công tác, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

Thay mặt Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt được, đóng góp rất tích cực vào thành tích chung của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn. 

Đồng chí cho rằng, trong thời gian tới, trước những yêu cầu và thách thức rất mới, đòi hỏi Công đoàn Việt Nam mà trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tổng Liên đoàn, là cấp tham mưu chiến lược về chủ trương, cấp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện phải đổi mới cơ bản, toàn diện để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới. Đồng chí đề nghị các đại biểu quan tâm thảo luận, cho ý kiến một số nội dung trọng tâm sau: 

Thứ nhất, chủ động, phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, chuyên môn trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị bám sát yêu cầu thực tiễn, phấn đấu hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về các chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tham mưu giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới công tác cán bộ; tạo chuyển biến căn bản việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chủ động trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật mà trọng tâm trước mắt là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn 2012; các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ luật Lao động (năm 2019)... Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản, các hoạt động sự nghiệp, kinh tế công đoàn, tạo nguồn lực đủ mạnh để phục vụ đoàn viên và người lao động cũng như phục vụ sự phát triển của tổ chức công đoàn…

Bên cạnh đó, cần đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nhằm bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý thức đấu tranh chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đi đôi đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, đi ngược lại với lợi ích chung của dân tộc, lợi ích của Đảng, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn. 

Cùng với đó, chú trọng công tác xây dựng và phát triển đảng, phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và công tác kiểm tra, giám sát trong đảng, giám sát kiểm tra, đặc biệt kiểm tra, giám sát tài chính công đoàn. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua, khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, quần chúng để mọi vị trí công tác đều phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong hoạt động chuyên môn, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả. 

Ngoài ra, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ, trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu, chủ động của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, thực sự là những người có tâm, có tầm, sâu sát, gắn bó với cơ sở và người lao động, có tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi để trau dồi nâng cao năng lực thực tiễn… 

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã nghiêm túc tiếp thu những nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình Khang. 

Nguồn: congdoan.vn

Chia sẻ bài viết: