Tin Tổng liên đoàn

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 7

Ngày đăng: 13/12/2020

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 7 diễn ra trong thời gian 02 ngày (11 – 12/12/2020)

Sáng 11/12, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 7 diễn ra tại Hà Nội. Các đồng chí  Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân Vận Trung ương, Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Trung ương tham dự Hội nghị.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, Hội nghị gồm nhiều nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra.

Hội nghị đánh giá hoạt động công đoàn năm 2020, xác định nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2021, bàn và quyết định các nội dung của tờ trình báo cáo kết quả triển khai Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tờ trình báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; tờ trình báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020, tờ trình báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/TLĐ và ban hành kết luận của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong tình hình mới; tờ trình báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn và một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị cũng cho ý kiến vào báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp năm 2020 và chương trình công tác năm 2021; dự thảo đề cương Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và công tác tổ chức, cán bộ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2016 - 2021 và là năm có nhiều yếu tố tác động đến việc làm, đời sống của công nhân lao động, trong đó có hoạt động công đoàn. Bước sang năm 2021 là năm mà Bộ luật Lao động 2019 và nhiều chủ trương, chính sách mới liên quan đến người lao động có hiệu lực. Trên cơ sở chủ đề công tác năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, dự thảo các nội dung trình Ban Chấp hành và đối chiếu với tình hình thực tiễn tại các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phân tích, thảo luận những giải pháp, cách làm hay trong việc triển khai, cụ thể hóa chủ đề công tác năm ở các cấp công đoàn, hoạt động của công đoàn cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn, đó là chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Nguồn: congdoan.vn

Chia sẻ bài viết: