Thi đua lao động sản xuất

Than Hà Lầm: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày đăng: 10/7/2021

Ngày 09/7, Công ty CP Than Hà Lầm đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD và công tác Đảng, đoàn thể 6 tháng đầu năm; Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
Tham dự hội nghị có các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy, HĐQT,  Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty; Trưởng phòng, quản đốc, bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn và bí thư chi đoàn các công trường phân xưởng, phòng ban trong Công ty.
 

Lãnh đạo Công ty khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2021
 
6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, các tổ chức chính trị trong Công ty đã quyết liệt, chủ động thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh. Công ty đã bám sát chỉ đạo của Tập đoàn, đề ra các giải pháp chỉ đạo điều hành linh hoạt, tổ chức sản xuất hợp lý, tạo sự đồng thuận cao trong CNCB toàn công ty kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh thu công ty đã đạt 1.510 tỷ đồng bằng 50,3% KH năm và bằng 106% so với cùng kỳ năm 2020. Các chỉ tiêu SXKD chính đều có kết quả tích cực: Than sản xuất thực hiện 1.132 ngàn tấn, đạt 48,2% KH năm; đào mới 5.237 mét lò XDCB bằng 51% KH năm, than tiêu thụ 1.230 ngàn tấn, đạt 51% KH năm. Tiền lương bình quân đạt 16,4 triệu đồng/người/tháng bằng 108% KH tăng 1,17% so với cùng kỳ năm 2020 (trong đó lương thợ lò đạt 21,2 triệu đồng/người/tháng bằng 109% KH và tăng 1,93% so với cùng kỳ năm 2020.

Đối với công tác Đảng, đoàn thể. Trong 6 tháng đầu năm 2021 Đảng bộ Công ty đã ban hành các Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo về việc đẩy mạnh thực hiện chiến lược về An toàn vệ sinh lao động và tăng cường văn hóa An toàn lao động giai đoạn 2021-2025, các công văn chỉ đạo về công tác phòng chống dịch Covid-19 về sinh hoạt chuyên đề  và kế hoạch thực hiện nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 26/3/2021 của Đảng ủy than Quảng Ninh về công tác thanh niên giai đoạn 2021-2025. Triển khai học tập quán triệt nghị quyết trung ương khóa XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ Đảng viên trong Công ty trong 6 tháng đầu năm đã kết nạp được 9 đồng chí ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam và đang thẩm định 5 hồ sơ xét kết nạp vào Đảng nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đảng bộ Than Quảng Ninh (13/7/1996-13/7/2021). Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; chất lượng công tác kiêm tra giám sát…. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty và chỉ đạo của cấp trên, phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, lao động sáng tạo, đảm bảo ATVSLĐ; thực hiện đẩy đủ các chế độ chính sách cho người lao động; nâng cao chất lượng và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và Đoàn TN, chăm lo quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Nhân dịp này, Công ty đã khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD và các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2021./.
      
                                                            Quang Việt

Chia sẻ bài viết: