Công tác Tuyên truyền

CẨM NANG PHÒNG, CHỐNG COVID-19

Ngày đăng: 23/9/2021

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao kiến thức về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản sách điện tử “Cẩm nang phòng, chống Covid-19 trong đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”

Địa chỉ xem và tải sách điện tử: 

http://vnbook.com.vn/books/Cam_nang_phong_chong_Covid-19/

Hoặc quét Mã QR:

Chia sẻ bài viết: