Đời sống - Xã hội

Công ty CP than Cao Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ lần 2 năm 2021

Ngày đăng: 24/11/2021

Sáng ngày 23/11, Công ty Cổ phần than Cao Sơn tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ lần 2 năm 2021. Các đồng chí: Phạm Quốc Việt, Giám đốc Công ty; Nguyễn văn Sinh, Chủ tịch Công đoàn Công ty đồng chủ trì Hội nghị.

Đ/c Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty đồng chủ trì Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban giám đốc Công ty; Trưởng các phòng ban; Ban Chấp hành Công đoàn Công ty; Chủ tịch Công đoàn các bộ phận cùng 73 đồng chí tổ trưởng sản xuất, xe trưởng, máy trưởng, tổ trưởng công đoàn, CNKT bậc cao đại diện các công trường, phân xưởng trong Công ty.

Hội nghị diễn ra trong bầu không khí dân chủ, cởi mở, sôi nổi với tinh thần đầy trách nhiệm. Người sử dụng lao động và người lao động cùng nhau trao đổi, thảo luận, bàn bạc các vấn đề liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, cùng nhau đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021.
Đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch Công đoàn Công ty đại diện cho NLĐ đã nêu ra 19 ý kiến đề xuất của các đơn vị gửi về Công đoàn công ty tập hợp, nội dung liên quan đến 4 nhóm lĩnh vực. Trong đó có 10 ý kiến về công tác quản lý, 03 ý kiến về điều kiện làm việc, 03 ý kiến về công tác an toàn, 03 ý kiến về công tác lao động tiền lương.
 Các ý kiến, kiến nghị tham gia đối thoại trực tiếp tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị các thành viên tham gia đối thoại cũng đã nêu ra 13 ý kiến đối thoại trực tiếp thuộc các lĩnh vực trên và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, cải thiện điều kiện làm việc.

Đồng chí Phạm Quốc Việt, Giám đốc Công ty đại diện người SDLĐ đã trả lời thỏa đáng 32 ý kiến đề xuất của người lao động, ghi nhận và cảm ơn các ý kiến, giải pháp mang tính chất xây dựng của người lao động và các đơn vị trong 10 tháng đầu năm 2021.

Sau thời gian hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đối thoại đã thành công tốt đẹp. Người LĐ đã cảm nhận được sự quan tâm, lắng nghe ý kiến và các ý kiến của người LĐ đã được người SDLĐ trả lời thỏa đáng.

Thông qua Hội nghị cũng đã tìm ra được một số giải pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người LĐ, giúp nâng cao năng suất lao động, cải thiện thu nhập cho người LĐ.
 
Bùi Thị Bích Thủy

Chia sẻ bài viết: