Đời sống - Xã hội

Thắm tình thợ mỏ Than Quang Hanh

Ngày đăng: 25/11/2021

Việc được tổ chức sinh nhật đối với mỗi cá nhân là một việc ý nghĩa trong cuộc đời, nhưng đối với CBCNV đi làm xa nhà thì việc được tổ chức sinh nhật lại là một điều rất khó.

Quang cảnh một buổi sinh nhật Quý của Phân xưởng Vận tải lò 2
 
Xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng và để kịp thời động viên người lao động phấn khởi, yên tâm công tác và ghi dấu ấn, kỷ niệm vào dịp sinh nhật của mình. Ban lãnh đạo Công ty than Quang Hanh - TKV đã họp bàn, thống nhất ban hành Nghị quyết để tổ chức sinh nhật theo Quý cho CBCNV của các đơn vị sản xuất.
 

Công nhân Phạm Tiến Dũng - Phân xưởng Vận tải lò 2 phát biểu cảm tưởng
 
Tại buổi sinh nhật, Anh Phạm Tiến Dũng - Công nhân cơ điện, Phân xưởng Vận tải lò 2 phát biểu cảm tưởng: “Tôi rất xúc động và xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Công ty, ban lãnh đạo của Phân xưởng cùng các tổ chức đoàn thể đã đề ra những hình thức hết sức thiết thực, hiệu quả, đã động viên, cổ vũ tinh thần CBCNV rất kịp thời, nhân văn và sâu sắc. Tôi xin hứa sẽ cùng anh em trong đơn vị luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc thực hiện đảm bảo an toàn trong lao động và hoàn thành nhiệm vụ SXKD chung của Phân xưởng và Công ty”.
 

Các đồng chí lãnh đạo Công ty đến dự và trao quà chúc mừng sinh nhật CBCNV Phân xưởng Đào lò 5
 
Việc tổ chức sinh nhật theo Quý cho CBCNV của các đơn vị sản xuất sẽ được tổ chức thường xuyên và sẽ được nhân rộng trong toàn Công ty trong thời gian tới./.
                                                                                                  Quang Dương

Chia sẻ bài viết: