Công tác Tuyên truyền

Đảng ủy Than Mạo Khê: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày đăng: 11/5/2022

Vừa qua, Đảng ủy Công ty than Mạo Khê đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhân dịp thăm Quảng Ninh, ngày 06/4/2022 và các Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị của Tỉnh ủy Quảng Ninh.
Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ; các đồng chí Phó giám đốc, các đồng chí Trưởng các Ban Xây dựng Đảng - Đảng ủy Công ty, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng các Ban Công đoàn Công ty; Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội CCB Công ty; Bí thư các chi bộ, Quản đốc các đơn vị trong toàn Đảng bộ. 
 

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nguyễn Văn Tuân chủ trì, triển khai các nội dung chương trình của hội nghị
 
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã triển khai các nội dung: Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhân dịp thăm Quảng Ninh, ngày 06/4/2022; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch triển khai thực hiện của Tỉnh ủy; Quy định số 56-QĐTW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị; Thông báo kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh QN đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kế luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty yêu cầu các chi bộ tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện nội dung phát biểu của Tổng Bí thư, các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy phù hợp với thực tiễn của đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, lựa chọn hình thức phù hợp đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện./.
Phạm Cừ

Chia sẻ bài viết: