Tin Công đoàn TKV

Chương trình “Phúc lợi thợ mỏ” năm 2023

Ngày đăng: 21/5/2023

Thực hiện Chương trình “Phúc lợi thợ mỏ” năm 2023, sau chuyến thứ nhất từ ngày 4/5 đến ngày 7/5/2023, các chuyến tiếp theo được Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin triển khai tổ chức theo Kế hoạch. Tính đến ngày 21/5/2023 đã tổ chức được 9 chuyến với tổng số 1.364 CNVCLĐ tham gia.
Một số hình ảnh các đơn vị tham dự Chương trình:
 

 CTV các đơn vị

Chia sẻ bài viết: