Tin Tổng liên đoàn

5 nội dung của phong trào thi đua năm 2024

Ngày đăng: 20/12/2023

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ nhất, khóa 2023 - 2024 diễn ra sáng 20.12, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cho biết phong trào thi đua năm 2024 dự kiến chia thành 2 đợt.


Chủ tịch Nguyễn Đình Khang chủ trì Hội nghị.

Theo Tờ trình phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2024) do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng trình bày, Chủ đề thi đua là “Đổi mới, sáng tạo, thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.

5 nội dung thi đua cụ thể với các nhóm vấn đề: Thi đua tuyên truyền, quán triệt, học tập, xây dựng kế hoạch và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Thi đua triển khai chủ đề năm 2024 gắn với một số phong trào thi đua trọng tâm của Tổng Liên đoàn như: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

Tiếp tục cụ thể hoá chỉ tiêu, nhiệm vụ, tiêu chí phù hợp cho từng nhóm đối tượng, lĩnh vực công tác để tập trung triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”; Thi đua tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, tập trung huy động các nguồn lực tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Thi đua vượt khó, sáng tạo, thúc đẩy phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn.

Phong trào thi đua năm 2024 dự kiến chia thành 2 đợt. Đợt 1 (từ tháng 1.2024 đến 31.7.2024): Thi đua chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2024) và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đợt 2 (Từ 1.8.2024 đến 31.12.2024): Thi đua cao điểm hoàn thành toàn diện và vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024.

Nguồn: laodong.vn
 

Chia sẻ bài viết: