Tin Công đoàn TKV

Cuộc thi tìm hiểu về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 27/5/2020

Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về ATVSLĐ và phòng chống dịch Covid-19 do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Thi tìm hiểu về ATVSLĐ và phòng chống dịch Covid-19 trực tuyến, đến Công đoàn các Tổng Công ty, Công ty và đơn vị trực thuộc


1. Nội dung thi

Tìm hiểu các nội dung về Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Phòng, chống cháy nổ; Công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tài liệu của Chính phủ, của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của ngành Y tế.

2. Đối tượng dự thi
Toàn thể cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ. Phấn đấu 100% ATVSV và cán bộ Công đoàn từ Tổ trưởng trở lên tham gia.

3. Hình thức thi
Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên trang Website: congdoantkv.vn; Trang Fanpage: Công đoàn TKV.
Thí sinh tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn.

* Đăng ký dự thi
- Bước 1: 
Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tiếp trên website: congdoantkv.vn; hoặc Trang Fanpage: Công đoàn TKV, tại mục: Cuộc thi hiểu về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch Covid-19

- Bước 2: 
+ Sau khi hoàn thành phần “Thông tin cá nhân”, người dự thi chuyển đến phần làm bài dự thi. Bài thi có 21 câu hỏi, trong đó có 20 câu trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ về dự đoán số người tham gia cuộc thi.

- Một số lưu ý:
+ Để được dự thi, thí sinh phải điền đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn.

+ Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi đăng ký thông tin cá nhân không chính xác.

+ Người dự thi có thể tham gia thi nhiều lần, chỉ tính kết quả của lần cao nhất.

4. Điều kiện xét giải thưởng
Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, căn cứ kết quả thực tế cuộc thi, xét trao thưởng cho các cá nhân và Công đoàn trực thuộc đạt thành tích cao.

5. Thời gian Cuộc thi
- Thời gian Cuộc thi: bắt đầu từ 8 giờ ngày 28/5/2020 và kết thúc vào 17 giờ ngày 30/6/2020.

Đề nghị Công đoàn các Tổng Công ty/Công ty và đơn vị trực thuộc, căn cứ nội dung Cuộc thi tổ chức triển khai, tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ tích cực tham gia cuộc thi; khi có vấn đề phát sinh kịp thời báo cáo Công đoàn TKV (qua Ban Tuyên giáo, số điện thoại: 0912458592 - Đ/c Phạm Văn Tiến) để được trao đổi, thống nhất./.

Để tham gia cuộc thi, đề nghị bấm vào liên kết sau: Biểu mẫu tham dự

Chia sẻ bài viết: