Tin Công đoàn TKV

Trung thành, Sáng tạo, Kỷ luật - Đồng tâm, Dấn thân, Trách nhiệm

Ngày đăng: 19/12/2020

Là phát biểu trong 5 nội dung của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Hội thảo khoa học: “Truyền thống văn hóa thợ mỏ - những giá trị lịch sử và định hướng trong thời kỳ mới” vừa được Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam phối hợp Viện Công nhân và Công đoàn tổ chức tại Quảng Ninh ngày 18/12 vừa qua.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Thứ nhất, đánh giá cao việc lãnh đạo Tập đoàn cùng với nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động trong thời gian qua còn quan tâm đến việc xây dựng văn hóa của thợ mỏ ngành Than – Khoáng sản Việt Nam, mà giá trị cốt lõi đã được hun đúc suốt chiều dài lịch sử hơn 80 năm qua là truyền thống: Kỷ luật và Đồng tâm. Đồng thời cho rằng việc tổ chức hội thảo về đề tài công nhân mà TKV triển khai thực hiện là việc làm hết sức ý nghĩa trong thời kỳ hiện nay, khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang có những tác động lớn đến đời sống kinh tế, xã hội toàn cầu.

Thứ hai, văn hóa thợ mỏ hình thành cùng quá trình lịch sử đấu tranh của cách mạng Việt Nam, việc tiếp tục phát huy văn hóa thợ mỏ ngành Than - Khoáng sản góp phần tô điểm, làm sống động, lan tỏa hơn nét đặc trưng hóa của tỉnh Quảng Ninh là hào sảng, sáng tạo, sống động và vươn lên mạnh mẽ.

Thứ ba, trên cơ sở những giá trị đã có cần nghiên cứu, tiếp tục bổ sung giá trị mới để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn gợi ý mở rộng truyền thống thợ mỏ trên 6 giá trị cốt lõi là: “Trung thành, sáng tạo, kỷ luật, đồng tâm, dấn thân, trách nhiệm”. để mỗi thợ mỏ đều cảm thấy tự hào khi được làm việc và công tác trong môi trường văn hóa đó.

Thứ tư, xác định xây dựng bản sắc văn hóa chính là xây dựng giá trị con người thợ mỏ trong thời kỳ mới, là việc làm quan trọng, sẽ còn nhiều khó khăn nên cần có quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống để thực hiện thành công và đưa giá trị văn hóa vào cuộc sống.

Thứ năm, việc quan trọng khi sản phẩm nghiên cứu của đề án được áp dụng sẽ thấm sâu, là niềm tự hào trong mỗi người công nhân mỏ, đồng thời cần có những hình thức tuyên truyền phù hợp để giá trị văn hóa thực sự trở thành sức mạnh mềm giúp TKV phát triển bền vững.

Phát biểu của Phó Chủ tịch tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng những ý kiến tâm huyết của các đại biểu dự hội thảo sẽ là những bổ sung giá trị, là động lực để Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm tập trung thực hiện để sớm có những sản phẩm của Đề án như mong muốn của nhiều đại biểu tham dự và CNVCLĐ trong Tập đoàn.
 
Ban Tuyên giáo CĐTKV

Chia sẻ bài viết: