Đời sống - Xã hội

Công ty than Khe Chàm: Khen thưởng gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” tháng 12 năm 2021.

Ngày đăng: 12/1/2022

Gương “Người thợ mỏ -Người chiến sỹ” tháng 12 năm 2021 được lãnh đạo Công ty trao cho 03 tấm gương tiêu biểu của các đơn vị: Khai thác 9, Đào lò 3 và Đào lò 5.

Đ/c Phạm Đức Khoa - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty trao thưởng cho anh Mua Mí Lử - Công trường Đào lò 5
 
Đó là anh Đinh Viết Khang, công trường Đào lò 3 với thành tích vượt trội trong năm như: Quý II, III, IV năm 2021 anh liên tục được bầu là công nhân xuất sắc nhất quý của công trường, được Giám đốc công ty khen thưởng. Với mức tiền lương trên 26 triệu đồng của tháng 12 anh lọt tốp đạt danh hiệu “Người thợ mỏ -Người chiến sỹ” .

Anh Hoàng Kim Thành - lần đầu được nhận gương “Người thợ mỏ -Người chiến sỹ” với mức lương trên 26 triệu đồng. Đứng đầu là anh Mua Mí Lử đến từ Đồng Văn - Hà Giang  anh đứng đầu danh sách trong 03 tấm gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” với mức lương trên 30 triệu đồng. Đây là lần thứ 2 anh đạt được hình thức khen thưởng này. Được biết trong năm anh đạt danh hiệu xuất sắc nhất quý III, IV năm 2021./.
Nguyễn Hạnh

Chia sẻ bài viết: