Thi đua lao động sản xuất

Công ty Nhôm Lâm Đồng đạt doanh thu đạt gần 2.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024

Ngày đăng: 9/7/2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, trước những khó khăn về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng chậm hơn so với kế hoạch, Công ty đã quyết tâm triển khai nhiều giải pháp đảm bảo duy trì vận hành toàn bộ dây chuyền hoạt động ổn định liên tục, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt kế hoạch.

Kết quả, sản xuất quặng tinh 965.200 tấn đạt 53,0% kế hoạch; sản lượng Alumin sản xuất 370.640 tấn, đạt 57,0% kế hoạch. Về tiêu thụ Alumin đạt  357.900  tấn, đạt 58,7% kế hoạch. Doanh thu đạt gần 2.000 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch và bằng 103% cùng kỳ năm 2023. Tiền lương bình quân đạt 22,6 tr.đồng/người/tháng.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hưng - Chủ tịch Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Bên cạnh đó, Công ty cũng đạt những thành tựu quan trọng trong công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, tiếp tục chú trọng đến việc cải tiến công nghệ, ưu tiên tự động hóa. Thực hiện tốt công tác quản trị công nghệ, các chỉ tiêu tiêu hao chính (quặng tinh, than, xút, vôi) cơ bản thấp hơn kế hoạch, sản phẩm duy trì chất lượng tốt. Công tác quản trị, điều hành ngày càng đi vào bài bản, khoa học, chặt chẽ và có chiều sâu.

Đồng chí Nguyễn Văn Phòng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2024, Công ty đã thực hiện quyết liệt, thường xuyên bám sát, đôn đốc các cấp chính quyền địa phương xử lý vướng mắc, tháo gỡ các khó khăn về công tác đền bù GPMB để đảm bảo đủ diện cho khai thác. Tổ chức vận hành tối ưu mô hình điện - hơi cho công tác sản xuất alumin trước diễn biến giá than tăng cao như hiện nay. Thực hiện tối ưu việc tách nước mưa khỏi lưu trình sản xuất alumin, làm kín các bình bồn để hạn chế xút mất mát ra hồ bùn đỏ. Ngoài ra, công tác tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thiết bị từ khâu tuyển quặng đến sản xuất alumin được chủ động triển khai theo kế hoạch đề ra. Do đó, hoạt động sản xuất trong kỳ ổn định, không xảy ra sự cố đối với dây chuyền thiết bị, năng suất sản xuất hydrat và nung được đảm bảo. Tiếp tục chú trọng, triển khai nhiều nội dung liên quan đến công tác tự động hóa và chuyển đổi số.

Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của Công ty là tiếp tục tập trung quản trị tốt các khâu sản xuất, tiếp tục các giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, quản trị tốt các chỉ tiêu công nghệ, đảm bảo công tác an toàn lao động, an toàn môi trường. Phấn đấu sản xuất đạt sản lượng điều hành của cả năm 2024 là 740.000 tấn alumin/năm.

Phan Thị Hạnh
 

Chia sẻ bài viết: