Tin Công đoàn TKV

Công đoàn TKV thông báo việc lùi thời điểm đóng kinh phí Công đoàn

Ngày đăng: 25/3/2020

Ngày 23/3/2020, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành văn bản số 67/CĐTKV–TC gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Theo đó, để tháo gỡ những khó khăn cho sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam thông báo tới Công đoàn các đơn vị trực thuộc một số nội dung:

1. Đồng ý cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (doanh nghiệp có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên) được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 đến ngày 30/6/2020. Nếu sau thời điểm này, dịch Covid-19 chưa thuyên giảm và doanh nghiệp còn tiếp tục khó khăn thì thời gian được lùi đến 31/12/2020.

2. Các đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo nội dung trên, làm văn bản báo cáo để Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam ra quyết định lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn theo văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn. Đơn vị gửi kèm tài liệu : Quyết định (thông báo) tạm thời cho người lao động nghỉ việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của Tổng giám đốc/Giám đốc doanh nghiệp hoặc thông báo tạm lùi thời điểm đóng BHXH của cơ quan bảo hiểm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Ban Tài chính Công đoàn TKV

Chia sẻ bài viết: