Tin Công đoàn TKV

Công đoàn TKV: Thăm, động viên lực lượng trực tiếp phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 9/4/2020

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 09/4, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân tới thăm, động viên Ban chỉ đạo, lực lượng phòng chống dịch Covid-19 Bệnh viện Than – Khoáng sản Việt Nam.

 
Đồng chí Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV ghi nhận vai trò của Bệnh viện Than - Khoáng sản Việt Nam khi triển khai công tác phòng, chống dịch trong toàn Tập đoàn thời gian vừa qua, đồng thời, nhận định không thể chủ quan trước mọi tình huống. Chủ tịch Công đoàn TKV đề nghị Bệnh viện Than - Khoáng sản Việt Nam một số nội dung trọng tâm: Tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, tham mưu các giải pháp cho TKV trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tốt hơn; Tiếp tục tuyên truyền cho CNVCLĐ về tác hại và tính lây lan của dịch bệnh để nâng cao hơn nữa nhận thức của người lao động về vấn đề này; Chỉ đạo hệ thống y tế trong Tập đoàn TKV luôn luôn chủ động thực hiện quản lý, theo dõi việc tiếp xúc của những đối tượng đang bị cách ly để hạn chế mức tối đa sự lây nhiễm trong cộng đồng; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác sàng lọc nghi nhiễm, đo thân nhiệt, đảm bảo khoảng cách khi sinh hoạt và làm việc; Các cán bộ y tế của Bệnh viện phải luôn an toàn về sức khỏe, không để bị lây nhiễm để bảo đảm việc hoàn thành nhiệm vụ tập thể đồng thời giữ gìn sức khỏe cho cả đội ngũ cán bộ nòng cốt đi đầu trong công cuộc chiến thắng dịch bệnh Covid – 19 của toàn Tập đoàn.
 

 
Nhân dịp này, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã trao hỗ trợ, động viên Ban Chỉ đạo, lực lượng phòng chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Than - Khoáng sản Việt Nam số tiền 50 triệu đồng./.
 
Ban CSPL Công đoàn TKV

Chia sẻ bài viết: