Tin Công đoàn TKV

Công đoàn TKV thăm, tặng quà nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020

Ngày đăng: 20/5/2020

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020, Công đoàn TKV tổ chức các đoàn công tác thăm và tặng quà các tổ, đội sản xuất, đơn vị đạt thành tích xuất sắc, đồng thời kiểm tra việc triển khai Tháng công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020.

Công đoàn TKV khen thưởng, động viên CNCB 
Phân xưởng Vận tải 5 - Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ

 
Tại các đơn vị, công trường, phân xưởng, tổ máy đoàn tới thăm, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo và phản ánh tình hình hoạt động SXKD, phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các vấn đề liên quan trực tiếp tới CNVCLĐ, đặc biệt là các hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020. Phát biểu động viên tại các tổ máy, công trường, phân xưởng, các đồng chí Thường trực Công đoàn TKV đã ghi nhận, biểu dương thành tích của các đơn vị và CNVCLĐ, thông tin tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn những tháng đầu năm 2020. Đồng thời, chỉ đạo công đoàn các đơn vị tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao, các nội dung hoạt động trong Tháng Công nhân, tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo và người lao động, chia sẻ những khó khăn của đơn vị cũng như Tập đoàn, động viên CNVCLĐ thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong Tháng Công nhân, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động. 
 
 
Công đoàn TKV khen thưởng, động viên CNCB
Phân xưởng Khai thác 2 -  Công ty than Thống Nhất

 
Công đoàn TKV khen thưởng tập thể Tổ khoan số 9 - Công ty CP Địa chất mỏ


Công đoàn TKV khen thưởng, động viên CNCB
Phân xưởng Lắng rửa bùn đỏ - Công ty Nhôm Đăk Nông

 
Theo kế hoạch, các đoàn sẽ thăm, tặng quà cho 122 tổ, đội, đơn vị đạt thành tích xuất sắc với số tiền 1,085 tỷ đồng. Nhân dịp này, Công đoàn TKV chi trợ cấp cho 325 gia đình công nhân lao động bị TNLĐ, hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1,601 tỷ đồng; Hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị tổ chức hoạt động công đoàn năm 2020 và phòng chống dịch bệnh Covid-19 với số tiền 8,420  tỷ đồng./.
Ban Tuyên giáo Công đoàn TKV

Chia sẻ bài viết: