Thi đua lao động sản xuất

6 tháng đầu năm 2024, Than Núi Béo khai thác gần 860 nghìn tấn than nguyên khai

Ngày đăng: 8/7/2024

Qua 6 tháng đầu năm 2024, Công ty Cổ phần Than Núi Béo sản xuất 930 nghìn tấn than trong đó than nguyên khai hầm lò đạt 858 nghìn tấn, đào 6.850 mét lò, tiêu thụ 811 nghìn tấn than với doanh thu 1.345 tỷ đồng. Công ty luôn giữ vững an toàn và trật tự an ninh, người lao động có đủ việc làm với mức thuu nhập bình quân 18,6 triệu đồng/người/tháng.

Bàn biện pháp trong ca sản xuất tại Công trường Cơ giới hóa 1
 
Để đạt được kết quả trên, tập thể cán bộ công nhân lao động Công ty phải nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn trong công tác tuyển dụng và giữ chân thợ lò. Bên cạnh đó, chất lượng than nguyên khai ảnh hưởng bởi quá trình khai thác nhiều khu vực gặp đứt gẫy uốn nếp phải khấu vượt phay cắt đá, ngoài ra trong vỉa xuất hiện thêm các lớp kẹp có thành phần là sét than, sét kết làm độ tro Ak tăng cao. Thêm vào đó, lò chợ cơ giới hóa trong quá trình chuyển diện gặp áp lực nước lớn, Công ty phải tập trung xén lò, hạ nền, chống đội ảnh hưởng đến sản lượng khai thác.

Nhằm hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, tại hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, Công ty đã đề ra các giải pháp thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm, cụ thể: đào 9.482 mét lò, khai thác 942 nghìn tấn than nguyên khai, tiêu thụ trên 1 triệu tấn than các loại với doanh thu 1.685 tỷ đồng, tiền lương bình quân trên 18 triệu đồng/người/tháng./.
 
Hoàng Hiền

Chia sẻ bài viết: