Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.                                                                                                                                                                                      MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: “ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ”                                                                                                                                                                                      THI ĐUA LĐSX THIẾT THỰC CHÀO MỪNG THÁNG CÔNG NHÂN, THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019;

Tin Công đoàn cơ sở

Tin Công đoàn cơ sở

Công ty Tuyển than Cửa Ông: Ổn định sản xuất 6 tháng đầu năm 2017
Sáng 13/7, Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ Qúy III và 6 tháng cuối năm 2017 và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Công ty CP than vàng Danh: Thông tin đối thoại với người lao động
Ngày 13/7/2017, Công ty CP than Vàng Danh đã tổ chức Hội nghị thông tin - đối thoại với người lao động.

Than Quang Hanh: Sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm
Vừa qua, Công ty than Quang Hanh đã tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác SXKD, ATVSLĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Hội thi thợ giỏi Tổng công ty Điện lực - TKV năm 2017
Trong 3 ngày từ 10/7 đến 12/7/2017 tại Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn, Tổng công ty Điện lực - TKV và Trường Cao đẳng - TKV (Phân hiệu đào tạo Việt Bắc) Tổng công ty Điện lực - TKV đã tổ chức Hội thi thợ giỏi lần thứ II, năm 2017.

Chủ động phòng chống mưa bão ở Than Nam Mẫu
Cùng với việc đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh thì công tác phòng chống mưa bão luôn được Than Nam Mẫu coi là nhiệm vụ quan trọng. Bởi vậy những năm qua Công ty không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào liên quan đến mưa bão. Có được kết quả này thì kinh nghiệm của Than Nam Mẫu là: chủ động phòng chống trước khi mùa mưa bão.

Than Hà Lầm: Tuyên dương HSG và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Ngày 11/7/2017, Công ty CP than Hà Lầm tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi và trao học bổng cho học sinh năm học 2016 - 2017.

Nhiều nét mới trong hoạt động phong trào Nữ CNVCLĐ
Một điểm nổi bật và cũng là nét mới trong hoạt động của nữ CNVC Công ty Tuyển than Cửa Ông năm 2017, đó là lần đầu tiên xây dựng kế hoạch liên tịch tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty.

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127  |  128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 |