Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.                                                                                                                                                                                      MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: “ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ”

Tin Công đoàn TKV

Kiểm tra công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ (VSTBPN) Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phối hợp cùng Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Đoàn kiểm tra công tác VSTBPN và việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ năm 2018 và quý I/2019 tại 9 đơn vị trực thuộc.