Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.                                                                                                                                                                                      MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: “ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ”                                                                                                                                                                                      THI ĐUA LĐSX THIẾT THỰC CHÀO MỪNG THÁNG CÔNG NHÂN, THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019;

Tin Công đoàn cơ sở

Tin Công đoàn cơ sở

Đảng uỷ Công ty CP Địa chất mỏ triển khai Chỉ thị số 05 chuyên đề năm 2019
Ngày 29/3 vừa qua, Đảng ủy Công ty CP Địa chất mỏ - TKV đã tổ chức hội nghị học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2019 cho đảng viên trong toàn đảng bộ.

Than Cọc Sáu tổ chức thành công Giải cầu lông phong trào năm 2019
Trong 2 ngày 26, 27/3 vừa qua, tại Nhà rèn luyện thể chất Công ty CP than Cọc Sáu đã tổ chức thành công Giải cầu lông phong trào CNVCLĐ năm 2019. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931 – 2019); 73 năm ngày Thể thao Việt Nam 27/3 (1946 – 2019).

Công ty than Uông Bí biểu dương, khuyến khích người lao động
Công ty Than Uông Bí thành lập ngày 19/4/1979, trực tiếp quản lý toàn bộ các đơn vị sản xuất, xây dựng mỏ vùng Uông Bí, Đông Triều, có thể gọi là một liên hiệp sản xuất than, xây dựng phát triển mỏ. Sản lượng than nguyên khai của Than Uông Bí khi mới thành lập gần 800 nghìn tấn/năm. Sau này, những dự án lớn đưa nhiều mỏ phát triển, một số đơn vị như Than Mạo Khê, Vàng Danh, Nam Mẫu... với sản lượng cao, công nghệ và trang thiết bị hiện đại đã được tách ra, trở thành Công ty thành viên của Tập đoàn.

Công ty than Uông Bí chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người lao động năm 2019 của Công ty và chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc phối hợp triển khai nghiên cứu “Điều tra dịch tễ trong nhóm lao thợ mỏ than tại Quảng Ninh năm 2019”.

Tháng hành động AT-VSLĐ năm 2019: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”
Nhằm mục đích nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về AT-VSLĐ; thông tin tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân người lao động về các biện pháp phòng ngừa, các mối nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, loại bỏ các nguy cơ mất an toàn trong sản xuất…, mới đây, Tập đoàn đã ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động AT-VSLĐ năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Than Nam Mẫu 20 năm xây dựng và phát triển
Ngày 1/4/1999 Than Nam Mẫu được hợp nhất từ hai mỏ Than Thùng và Yên Tử trong điều kiện hết sức khó khăn với cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu, điều kiện địa chất phức tạp, lao động thủ công, năng suất rất thấp...Nhưng có lẽ cũng chính trong điều kiện khó khăn đó đã tạo nên một Than Nam Mẫu ổn định và phát triển như ngày hôm nay.

Công ty CP Địa chất mỏ gặp mặt đối thoại Kỹ sư trẻ
Thực hiện chương trình công tác Tháng thanh niên, ngày 26/3, Công ty CP Địa chất mỏ tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo công ty với kỹ sư trẻ trong công ty.

Sôi nổi các hoạt động trong Tháng thanh niên
Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2019. Đoàn TN Công ty CP than Vàng Danh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu sản xuất kinh doanh tháng 3 - Qúy I đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị.

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 |