Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội các công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Chế tạo máy thành công tốt đẹp
Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn TKV và Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo máy về việc tổ chức đại hội các công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Từ ngày 18/11 đến ngày 27/11/2022, 17/17 Công đoàn bộ phận trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội các công đoàn bộ phận Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả thành công tốt đẹp
Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Công đoàn TKV và Kế hoạch của Công đoàn Công ty Kho vận và cảng CP về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội Công đoàn TKV lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028. Từ 15/11 đến hết ngày 25/11/2022, 14/14 Công đoàn bộ phận trực thuộc Công ty Kho vận và cảng Cảm Phả đã tổ chức thành công đại hội Công đoàn bộ phận, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công đoàn Than Dương Huy: Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Công đoàn bộ phận trực thuộc, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Thực hiện Kế hoạch tổ chức đại hội Công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2023-2028), Công đoàn Công ty Than Dương Huy đã chỉ đạo 37 Công đoàn bộ phận trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 xong trước ngày 20/11/2022.

Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông hoàn thành đại hội Công đoàn bộ phận, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Thực hiện Kế hoạch số 385/KH-CĐTKV ngày 15/8/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn TKV về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội Công đoàn TKV lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028; Theo đó, từ 03/11 đến ngày 17/11, 22/22 Công đoàn bộ phận trực thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông đã tổ chức thành công đại hội Công đoàn bộ phận, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội Công đoàn bộ phận phòng Kiểm soát nội bộ và bảo vệ Công ty CP Than Đèo Nai, nhiệm kỳ 2023-2028
Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Công ty cổ phần Than Đèo Nai về tổ chức đại hội Công đoàn bộ phận, nhiệm kỳ 2023-2028; chiều 19/11, phòng Kiểm soát nội bộ và bảo vệ (KB) đã tổ chức đại hội Công đoàn bộ phận, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội điểm Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Công ty Môi trường, nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày 16/11, tại Hội trường Công ty, Công đoàn Phân xưởng Cơ khí Lắp máy Xây dựng đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây được chọn là Đại hội điểm của Công đoàn Công ty Môi trường.

Công ty Kho vận Cẩm Phả chỉ đạo thành công đại hội điểm công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 15/11, tại hội trường lớn đã diễn ra đại hội công đoàn khối điều hành, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Là đơn vị được lựa chọn tổ chức đại hội điểm, để các đơn vị, khối phòng ban học hỏi, rút kinh nghiệm tổ chức tốt tại đơn vị mình. Đồng chí Phạm Văn Nghĩa - Chủ tịch Công đoàn Công ty dự và chỉ đạo đại hội.

Công đoàn Than Mạo Khê chỉ đạo Đại hội điểm Công đoàn bộ phận
Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Công ty than Mạo Khê về việc tổ chức hội nghị tổ công đoàn, đại hội công đoàn bộ phận tiến tới đại hội Công đoàn Công ty than Mạo Khê lần thứ 29. Vừa qua, Công đoàn phân xưởng Khai thác 10 đã tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là đơn vị được Công đoàn Công ty than Mạo Khê chỉ định tổ chức đại hội điểm.

Công đoàn Than Dương Huy chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm tại 3 Công đoàn bộ phận
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2023-2028), vừa qua, Công đoàn Công ty Than Dương Huy đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm tại 03 Công đoàn bộ phận PXKT Than 2, PX Sàng tuyển và Phòng TCLĐ, đại diện cho 3 khối: Sản xuất chính, Phục vụ phụ trợ và Khối phòng ban.

Đại hội Công đoàn bộ phận Công trường Sàng tuyển - Tiêu thụ, nhiệm kỳ 2023-2028
Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Công đoàn Công ty CP Than Đèo Nai về việc tổ chức Đại hội công đoàn, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Chiều ngày 04/11, Công trường Sàng tuyển - Tiêu thụ đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn bộ phận, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Công đoàn Công ty chỉ định tổ chức Đại hội điểm.

“Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”
Sáng 03/11, Phân xưởng Vận tải, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn bộ phận, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được BCH Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV chọn làm đại hội điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo Đại hội các Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn Than Cọc Sáu: Chỉ đạo thành công Đại hội điểm công đoàn bộ phận
Ngày 29/10 vừa qua, tại Nhà sinh hoạt công nhân Công ty, Công đoàn bộ phận Phân xưởng Cơ điện, đại diện Khối Sản xuất và Công đoàn bộ phận Phòng TBK, đại diện Khối Phòng ban đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn bộ phận, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là 2 đơn vị được BCH Công đoàn Công ty CP Than Cọc Sáu chỉ định tổ chức đại hội điểm.

Đại hội Công đoàn bộ phận Phân xưởng Vận tải lò 2, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Sáng 30/10, Công đoàn bộ phận Phân xưởng Vận tải lò 2 đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn bộ phận, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được BCH Công đoàn Công ty chỉ đạo làm đại hội điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo Đại hội các Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lưu Thanh Hải, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn TKV.

Đại hội điểm công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn Than Núi Béo, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin về việc tổ chức Đại hội các Công đoàn bộ phận, tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028, sáng 30/10/2022, Công đoàn Phân xưởng Vận tại lò 1 được Công đoàn Công ty chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn Phân xưởng Vận tải sàng tuyển 2, nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày 30/10, Công đoàn Phân xưởng Vận tải sàng tuyển 2 (VTST2) Công ty Than Hạ Long đã tổ chức Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028, với sự tham dự của trên 125 cán bộ, đoàn viên công đoàn Phân xưởng VTST2.

Đại hội điểm Công đoàn phòng Kỹ thuật - Công nghệ Mỏ nhiệm kỳ 2023 - 2028
Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Công ty Than Hạ Long về việc tổ chức Đại hội các Công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Sáng 27/10, Công đoàn phòng Kỹ thuật – Công nghệ Mỏ (KCM) tổ chức Đại hội nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2018 - 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị tổ chức đại hội điểm của khối phòng ban Công ty.

Hình ảnh hoạt động

Các ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19 tham gia Cuộc thi "Giai điệu nơi tuyến đầu"

Ca khúc Công đoàn Than - Khoáng sản