Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.                                                                                                                                                                                      MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: “ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ”                                                                                                                                                                                     

Tin Công đoàn cơ sở

Tin Công đoàn cơ sở

Công đoàn Than Uông Bí triển khai các hoạt động tháng 7 năm 2018
Thực hiện hướng dẫn của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về việc tổ chức phát động Tháng công đoàn tham gia quản lý - Tháng 7 năm 2018. Công đoàn công ty than Uông Bí đã xây dựng kế hoạch liên tịch với Giám đốc công ty và triển khai thực hiện các nội dung đề ra.

Công ty than Quang Hanh: Tuyên dương “Bố Mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi”
Vừa qua, Công ty than Quang Hanh tổ chức Hội nghị tuyên dương 65 CNVCLĐ đạt danh hiệu “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi” và 44 cháu là con CNVCLĐ trong công ty đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2017 - 2018.

Công ty than Mạo Khê sơ kết công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm và đối thoại với người lao động về công tác AT-VSLĐ
Sáng ngày 9/7, công ty than Mạo Khê đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm. Đối thoại với người lao động về công tác AT-VSLĐ.

Trường Cao đẳng TKV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Vừa qua, tại thành phố Hà Nội, Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm - Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Công ty CP Vật tư: 6 tháng đầu năm hoàn thành 56,5% kế hoạch năm
Với sự chủ động và linh hoạt trong công tác quản lý điều hành của Ban lãnh đạo công ty cùng sự nỗ lực, cố gắng của CBCNV, 6 tháng đầu năm trong các lĩnh vực: sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị 6 tháng đầu năm dự kiến đạt 58.4% KH năm; Tiêu thụ dầu DO ước đạt 53.7% KH năm; Tiêu thụ dầu nhờn COMINLUB ước đạt 48.2% KH năm; Giá trị kinh doanh vật tư phụ tùng ước đạt 50% KH năm. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 275.132 trđ bằng 56,5% kế hoạch năm.

Công đoàn Than Hà Lầm: Triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên
Trong 02 ngày 05, 06/7/2018 Công đoàn Công ty CP than Hà Lầm phối hợp với Công ty Xăng dầu B12 tổ chức chương trình phúc lợi cho đoàn viên đưa các sản phẩm với giá ưu đãi phục vụ đoàn viên.

Công đoàn Than Hòn Gai: Triển khai nhiệm vụ quý III năm 2018
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công đoàn Công ty than Hòn Gai đã phối hợp với Chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD, giữ vững công tác an toàn, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, quan tâm đảm bảo việc làm cho 5.247 lao động. Thu nhập tiền lương bình quân đạt 11,9 triệu đồng/người/tháng = 107% kế hoạch năm.

Than Dương Huy hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu năm 2018
Ngày 5/7, Công ty Than Dương Huy – TKV đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác AT-VSLĐ; Sơ kết Công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2018.

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82  |  83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 |